Zaprojektuj przyszłość

Archiwum

1. 2016.10.06
2. 2016.10.13
3. 2016.10.20
4. 2016.10.27
5. 2016.11.02
6. 2016.11.09
7. 2016.11.17
8. 2016.11.24
9. 2016.12.01
10. 2016.12.08
11. 2016.12.14


Fundusze europejskie

Znany jest już harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego w roku 2017. Harmonogram obejmuje działania dla dwunastu osi priorytetowych RPO WSL. Wnioski składać mogą między innymi samorządy, organizacje pozarządowe oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Właśnie do tych ostatnich skierowane są przede wszystkim konkursy zaplanowane w osi priorytetowej, które omówione zostały na naszych łamach.


Aktualny numer